Σχέδιο και έργο
με την Ελλάδα στο επίκεντρο

Ανάπτυξη. Καινοτομία. Καθημερινότητα